Přejít k obsahu

Aktuálně nabízené studijní obory

Uchazečům v současné době nabízíme studium ve dvou bakalářských, dvou navazujících magisterských a jednom doktorském oboru. Uchazečům, kteří nemohou nebo nechtějí studovat v prezenčním (denním) studiu, nabízíme studium v kombinované formě. Dále nabízíme možnost vykonat rigorózní zkoušku v oborech Mezinárodní vztahy a Politologie.

mvter         pol bc         pol bc kfs

mv mgr         pol mgr         rigo

mv phd

Patička