Předměty vyučované katedrou

Všechny předměty vyučované na KAP mají svoji stránku v systému Courseware, kde najdete všechny potřebné informace o obsahu, plánu aktivit, podmínkách absolvování a studijních materiálech. Podmínky stanovené vyučujícími na začátku semestru jsou závazné a nesmí být měněny.

Seznam předmětů vyučovaných KAP si můžete prohlédnout po přihlášení do Portálu ZČU.

Předzápis předmětů

Předměty si zapisujete v rámci předzápisu. Pro zapsání povinných předmětů doporučujeme využít  kroužkového předzápisu. Označení zápisových kroužků pro jednotlivé ročníky našich studijních programů a specializací je následující:

Společnost a politika (Bc.)

 • povinné předměty pro 1. ročník: F1SAPBP1, F1SAPBP2
 • povinné předměty pro 2. ročník: F2SAPBP1, F2SAPBP2
 • povinné předměty pro 3. ročník: F3SAPBP1, F3SAPBP2
 • povinné předměty specializace Politologie pro 2. ročník: F2SPPBP1
 • povinné předměty specializace Politologie pro 3. ročník: F3SPPBP1

 Mezinárodní vztahy – teritoriální studia (Bc.)

 • povinné předměty pro 1. ročník: F1TSBP1, F1TSBP2
 • povinné předměty pro 2. ročník: F2TSBP1, F2TSBP2
 • povinné předměty pro 3. ročník: F3TSBP1, F2TSBP2
 • povinné předměty specializace Britská a americká studia pro 1. ročník: F1BABP1
 • povinné předměty specializace Britská a americká studia pro 2. ročník: F2BABP1
 • povinné předměty specializace Britská a americká studia pro 3. ročník: F3BABP1
 • povinné předměty specializace Evropská studia pro 1. ročník: F1ESBP1
 • povinné předměty specializace Evropská studia pro 2. ročník: F2ESBP1
 • povinné předměty specializace Evropská studia pro 3. ročník: F3ESBP1

Mezinárodní vztahy (Mgr.)

 • povinné předměty pro 1. ročník: F1MVNP1
 • povinné předměty pro 2. ročník: F2MVNP1

Politologie (Mgr.)

 • povinné předměty pro 1. ročník: F1POLNP1
 • povinné předměty pro 2. ročník: F2POLNP1