Idea_web

Studium v zahraničí

KAP nabízí široké možnosti studia v zahraničí. Využít můžete program Erasmus+ a vyjet na semestr či akademický rok na jednu z partnerských univerzit. Pokud máte zájem o kratší pobyt na univerzitě dle svého výběru, pak je tu pro Vás program Inter.

Erasmus+ pro studenty KAP

KAP je zapojena do programu Erasmus+. Hlavním cílem Erasmus+ je poskytnout studentům bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů možnost vycestovat v rámci studia na některou z partnerských univerzit a strávit zde semestr či rok. Délka pobytu, destinace a skladba studovaných předmětů je z velké části závislá na volbě samotného studenta. V současném období programu Erasmus+ nabízí katedra studentům možnost zahraničního výjezdu na následující univerzity:

 • Bulharsko: Sofia University St. Kliment Ohridski, Sofie (doc. Rosůlek)
 • Francie: Institut d´etudes politique de Toulouse, Toulouse (dr. Ponížilová)
 • Francie: Université de Lille, Lille (dr. Ponížilová)
 • Francie: Université de Rennes, Rennes (dr. Strnadová)
 • Itálie: Universitá degli studi di Pavia, Pavia (dr. Ponížilová)
 • Itálie: Universitá degli studi di Catania, Katánie (dr. Ponížilová)
 • Litva: Vytauto Didziojo Universitetas, Kaunas (dr. Ponížilová)
 • Maďarsko: Corvinus University, Budapešť (dr. Ponížilová)
 • Makedonie: Ss. Cyril and Methodius University, Skopje (doc. Rosůlek)
 • Makedonie: St. Kliment Ohridski University, Bitola/Skopje (doc. Rosůlek)
 • Malta: University of Malta, Msida (dr. Ponížilová)
 • Německo: Otto Friedrich Universität Bamberg, Bamberk (doc. Rosůlek)
 • Německo: Universitat der Bundeswehr, Mnichov (doc. Rosůlek)
 • Polsko: Jagellonian University, Krakov (doc. Rosůlek)
 • Polsko: University of Wroclaw, Vratislav (doc. Cabada)
 • Portugalsko: Universidade de Lisboa, Lisabon (doc. Rosůlek)
 • Portugalsko: Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Porto (doc. Rosůlek)
 • Portugalsko: University of Minho, Braga (dr. Ponížilová)
 • Rumunsko: Babes - Bolayi University, Kluž (doc. Rosůlek)
 • Slovensko: Matej Bel University, Banská Bystrica (doc. Rosůlek)
 • Španělsko: University of Málaga, Málaga (dr. Ponížilová)
 • Turecko: Antalya Bilim University, Antalya (dr. Ponížilová)
 • Turecko: Çukurova University, Adana (dr. Ponížilová)
 • Turecko: Sakarya Universitesi, Hendek (dr. Šanc)
 • Turecko: Yalova University, Yalova (dr. Jurek)

Univerzitní Erasmus+

Studenti mohou mimo výše uvedené možnosti výjezdu garantované přímo KAP využít celouniverzitní nabídky programu Erasmus+. Aktuální nabídku najdete na stránkách zahraničního oddělení univerzity. Při výběru je nutné uvážit, že například technické fakulty uzavírají smlouvy s technickými fakultami v zahraničí, a nemusí být tedy možné studovat tam sociálněvědní obor. Z toho důvodu je pro studenty důležité vybrat takovou partnerskou univerzitu, na které mohou studovat obor kompatibilní se zaměřením oborů na KAP. Dalším vhodným měřítkem je uznatelnost předmětů. Čím podobnější obor budete v zahraničí studovat, tím vyšší je šance uznání některých vámi absolvovaných kurzů za předměty domovské katedry a studijního programu. Čím víc takových předmětů absolvujete, tím méně práce budete mít s doháněním látky ve vašem studiu.

Program Inter

Katedra politologie a mezinárodních vztahů je zapojena do programu INTER, jehož hlavním cílem je poskytnout studentům bakalářských, navazujících a doktorských studijních programů možnost vycestovat v rámci studia do zahraničí na studijní pobyt, výzkumný pobyt související se zpracováním pokladků pro bakalářskou, diplomovou či disertační práci nebo jazykový či jiný odborný kurz.

Student/ka si může zvolit pobyt na instituci, s níž nemá KAP a popř. ani ZČU uzavřenou smlouvu o spolupráci, tj. jako freemover, anebo na některé z partnerských univerzit (viz seznam bilaterálních smluv). 

V současné době nabízí KAP studentům a studentkám možnost zúčastnit se organizovaného měsíčního studijního pobytu na následujících univerzitách:

Pokud máte dotazy týkající se programu Inter, kontaktujte koordinátorku mobilit KAP dr. Martinu Ponížilovou.