Projekty a granty

Aktuální projekty a granty

 • Česká zahraniční politika během evropské uprchlické krize: role a ideologie
  GAČR, 2022–2024
 • E-ADAPT – Europeanisation and Adaptation of Public Policies in Central Europe
  Jean Monnet Centre of Excellence, 2020–2023
 • Zvyšování konkureční výhody vnějších ekonomických vztahů ČR: využití kombinace regionálně-sektorového přístupu
  TAČR Éta, 2020–2023

Ukončené projekty a granty (od 2018)

 • Analýza obsahu potenciálně extremistických textů - metodologický postup
  TAČR Éta, 2020–2022
 • Šíření expertního vědění v mezinárodní politice: koncept epistémické infrastruktury a jeho význam
  GAČR, 2019–2021
 • Instrumentální politizace dějin jako legitimizační nástroj politických režimů
  GAČR, 2018–2020
 • RECAST - Reappraising Intellectual Debates on Civic Rights and Democracy in Europe
  COST Action, 2017–2021
 • Jean Monnet Chair in European Union Foreign Policy
  Jean Monnet Chair, 2016–2019