Informace pro nově přijaté studentky a studenty

Vítáme nově přijaté studentky a studenty! Víme, že přechod ze střední školy do univerzitního prostředí není snadný. Řada věcí funguje jinak, proto na této stránce najdete pár základních informací, které by Vám měly pomoci s prvními krůčky na ZČU.

Kde nás najdete

Katedra sídlí v budově Fakulty filozofické v Jungmannově 1, 301 00 Plzeň. Najdete nás ve druhém patře.

Studijní oddělení najdete v Sedláčkově ulici 38, 301 00 Plzeň. Studijní oddělení má své stránky na webu Fakulty filozofické. Studijní referentkou pro programy KAP je Mgr. Alena Tvrdá.

Výuka probíhá převážně v budově Jungmannova 1 (označení místností začíná zkratkou "JJ"). Rozvrhové akce garantované jinými katedrami FF se konají v různých budovách většinou v centru Plzně. Zde najdete seznam zkratek budov, které máte v rozvrhu a jejich adresy ve městě.

Univerzitní karta (JIS) a email

JIS karta je Vaše interní identifikační karta v rámci univerzity. Tuto kartu potřebujete ke vstupu do některých univerzitních budov (například studijní oddělení nebo koleje), k výpůjčkám v univerzitní knihovně, na kartě si můžete nabít kredit do menzy a umožňuje Vám kopírování nebo tisk v univerzitních počítačových laboratořích. JIS kartu po Vás také mohou žádat vyučující jako identifikaci před přístupem ke zkoušce. Můžete si zažádat rovněž o sdruženou kartu (JIS + Plzeňská karta), kterou využijete např. v plzeňské městské hromadné dopravě.

Podejte žádost o JIS kartu.

Základním nástrojem pro komunikaci mezi studujícími a vyučujícími je univerzitní email. Všichni studenti si proto musí zřídit univerzitní email a pravidelně kontrolovat příchozí zprávy. Přes email se dozvíte např. o tom, že odpadá přednáška kvůli nemoci vyučujícího, a nepůjdete tak do školy zbytečně. Pokud se chcete vyučujících na něco zeptat, využívejte svůj univerzitní email - jen tak máte jistotu, že Vaše zpráva neskončí ve spamovém koši.

Důležitá data a termíny

Akademický rok na ZČU je rozdělen na zimní a letní semestr, každý z nich trvá cca 13 týdnů. Po výukové části semestru následuje zkouškové období (cca 6 týdnů).

Seznamte se s důležitými daty v akademickém roce. Období zkoušek, zahájení výuky a další důležité změny ve výuce (náhrada státních svátků) jsou každoročně upřesněny v tzv. Harmonogramu akademického roku.

Podívejte se na aktuální harmonogram akademického roku.

Základní pravidla studia na ZČU

Studijní a zkušební řád ZČU je základní předpis upravující pravidla studia na univerzitě. Studijní a zkušební řád stanovuje pravidla Vašeho studia, práva a povinnosti studentů i vyučujících. Jeho neznalost je zásadním handicapem každého studenta a není na ni brán zřetel v případě, že se student proti řádu proviní. Doporučujeme každému z Vás si studijní a zkušební řád přečíst. Jeho aktuální znění najdete na stránce z důležitými dokumenty ZČU.

Předzápis předmětů

O náplni studia rozhodujete do jisté míry sami. V rámci předzápisu každoročně vybíráte, jaké předměty budete v příštím roce studovat. U povinných předmětů je dobré držet se doporučených ročníků zápisu předmětů, nicméně sestavu předmětů na akademický rok můžete přizpůsobit např. tomu, že se chystáte na zahraniční studijní pobyt. Podrobný návod pro předzápis najdete na stránkách Fakulty filozofické.

V našich studijních programech doporučujeme využívat tzv. kroužkový předzápis.

Informace o obsahu a podmínkách absolvování předmětů

Všechny předměty vyučované na KAP mají svoji stránku v systému Courseware, kde najdete všechny potřebné informace o obsahu, plánu aktivit, podmínkách absolvování a studijních materiálech. Podmínky stanovené vyučujícími na začátku semestru jsou závazné a nesmí být měněny.

Konzultační hodiny vyučujících

Všichni vyučující jsou vám k dispozici v rámci pravidelných konzultačních hodin, jejichž rozpis naleznete ve vizitkách jednotlivých vyučujících. Pokud si nevíte rady se zadaným úkolem nebo jste při studiu literatury narazili na nějakou nejasnost, neváhejte a navšťivte příslušného vyučujícího v jeho konzultačních hodinách. Nemusíte se předem ohlašovat, stačí dorazit v čase konzultačních hodin do kanceláře vyučujícího. Jen před cestou na konzultační hodiny zkontrolujte vizitku vyučujícího, jestli nemusel kvůli jiným pracovním povinnostem či nemoci konzultační hodiny zrušit.

Vaše tvůrčí činnost během studia

Důležitou součástí studia je Vaše vlastní tvorba - ve formě esejí, referátů, seminárních prací apod. V posledním roce studia Vás čeká příprava závěrečné práce (bakalářské, diplomové).

Vše, co v rámci svého studia odevzdáváte nebo prezentujete, musí být výsledkem Vaší práce. Stahování textů a referátů z internetu, přepisování pasáží z knih bez řádné citace a jiné formy plagiarismu jsou důvodem k okamžitému předání studenta disciplinární komisi fakulty, která rozhodne o jeho případném podmínečném nebo bezpodmínečném vyloučení ze studia.

Buďte s KAP v kontaktu

Aby Vám neunikla žádná důležitá informace, příležitost či pozvánka, sledujte KAP na sociálních sítích: