Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška je posledním krokem k absolvování studia. Zkouška probíhá před komisí složenou zpravidla ze čtyř zkoušejících. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské/diplomové práce a zkoušky ze státnicových předmětů (dvou na bakalářském stupni, tří na navazujícím). Před zkouškou si vylosujete okruhy z každého předmětu a budete mít čas na přípravu. Zkouška samotná nesmí trvat déle než 60 minut.

Okruhy státní závěrečné zkoušky

Státní doktorská zkouška