Akademický spolek studentů politických věd v Plzni_web

Akademický spolek

O Akademickém spolku

Členství v Akademickém spolku je podmíněno statusem studenta, který studuje na ZČU. Členem se může stát ten, kdo projeví zájem o aktivity AS a uhradí členský příspěvek. Spolek nabízí svým členům široké pole seberealizace, cenné rady studentů vyšších ročníků a získání užitečných dovedností, jež dále využijí v praxi.

Prezentace Akademického spolku

Zde si můžete prohlédnout prezentaci Spolku.

Kontaktní údaje

AS CPSSU Plzeň
FF ZČU
Sedláčkova 268/38
306 14 Plzeň

Facebook

Instagram

Vedení Akademického spolku pro akademický rok 2021/2022

Dominik Schejbal, předseda

Lukáš Pazderník, 1. místopředseda

Kateřina Šteflová, místopředsedkyně

Jűrgen Kögler, člen Rady Akademického spolku

Duy Anh Nguyen, člen Rady Akademického spolku

 

„Ve spolku jsem sice relativně krátce, ze svých dosavadních zkušeností však spolek hodnotím jako velmi dobrý. Motto o seberealizaci skutečně není jen vyprázdněným klišé, ale každodenní realitou spolku. Jako angažovaný student, který rád vyvíjí i aktivity nad rámec studia se ve spolku nesetkávám jen s podporou, ale dokonce s aktivní spoluprací s kolegy a kolegyněmi nad projekty nejen politologického charakteru. Vztahy ve spolku jsou velmi dobré, organizace profesionální a atmosféra přátelská. Doporučuji každému, kdo má o studium a aktivity s ním spojené skutečně zájem.“

Lukáš, sociologie 3. ročník

„Jsem ve spolku zhruba půl roku a s fungováním jsem velmi spokojený. Atmosféra ve spolku je velice přátelská a navzájem si pomáháme ve studiu. Vzhledem k současné situaci se pravidelně scházíme online formou na Google Meet, kde si kromě řešení formálních záležitostí i velmi příjemně a přátelsky popovídáme.“

Václav, politologie 2. ročník

„Členkou spolku jsem přibližně půlrok a za mě dobrý! Nabízí prostor nejen pro seberealizaci, protože můžeš své myšlence vdechnout život, ale i pohodové prostředí. Vás, které zajímá, co se děje i neděje - jděte do toho!“

Kateřina, mezinárodní vztahy, 2. ročník