7s

Programy na KAP

Uchazečům v současné době nabízíme studium ve dvou bakalářských, dvou navazujících magisterských a jednom doktorském programu. Dále nabízíme možnost vykonat rigorózní zkoušku v oborech Mezinárodní vztahy a Politologie.

Programy zaměřené na aktuální témata a širokou uplatnitelnost absolventů na trhu práce

Mezinárodní vztahy - teritoriální studia (Bc.)

  • specializace Britská a americká studia
  • specializace Evropská studia

Společnost a politika (Bc.)

  • specializace Politologie
  • specializace Sociologie

Mezinárodní vztahy (Mgr.)

  • Bezpečnostní studia
  • Politika v Evropské unii

Politologie (Mgr.)

  • Veřejné politiky
  • Výzvy pro liberální demokracii

Mezinárodní vztahy (Ph.D.)