Extremismus a terorismus - znalecký ústav

Při KAP funguje od roku 2012 znalecký ústav, registrovaný v oboru sociální vědy, zaměřený na posuzování problematiky extremismu a terorismu. Za dobu existence zpracoval znalecký ústav cca 20 znaleckých posudků.