Populism Lab / Laboratoř výzkumu populismu

Výzkum populismu v českém prostředí

 • sbíráme data o politických aktérech v českém prostředí
 • tato data vyhodnocujeme za pomoci prověřených postupů a metod sociálních věd optikou teorií populismu
 • a jsme schopni jednoduše vysvětlit závěry

Poslání Populism Lab

Chceme:

 • posilovat veřejnou debatu o výrocích politických aktérů co do jejich formy i obsahu
 • poukázat na potenciálně nebezpečné faktory ve vztahu ke stavu demokracie a politické kultury (nejen) v ČR
 • naplňovat roli politologie jako kritické sociální vědy

Hlavní cíl

Hlavním cílem je poskytování kvalitního informačního servisu:

 • veřejně-politickým aktérům
 • občanům
 • sociálním vědcům s důrazem na možnosti uchopení populismu jako fenoménu, včetně způsobu jeho identifikace

Mise Populism Lab

Společenský a politický prostor je v současnosti zahlcován polopravdami, zkratkami a nastolováním politické agendy různých aktérů, která má odvádět pozornost od základních funkcí demokratického státu, jako je starost o názor občanů, podpora republikanismu a rovný přístup k maximálně nestranným informacím. Informace jsou esencí pro společenský život, stejně tak pro kvalifikované rozhodování o věcech veřejných.

Pro analytiky je stav zahlcení studnicí možných výzkumů a živnou půdou. Pro občany a pedagogy, za které se také považujeme, je to ale situace, vůči jejímuž řešení cítíme odpovědnost. Naším cílem není určovat, co je správné a co je špatné, ale odhalovat, jak politické elity komunikují vůči veřejnosti a co může být zdrojem odvedené pozornosti směrem k těžko udržitelným – populistickým – zkratkám.

Spolupráce našeho týmu při výzkumu populismu má – v metodické rovině – za cíl koncentrovat síly při identifikaci populistické komunikační strategie aktérů (ale i ideologického obsahu populismu, a také rekonstrukce populistického stylu) v prostředí primárně české politiky, vytvářet obsáhlé empirické korpusy dat z politické praxe a debatovat nad vhodnými metodickými postupy u každého specifického případu. Náš výzkum je veden tak, aby ponechával transparentní možnost pro ověření výstupů našich analýz, které často obsahují identifikaci míry populističnosti textu/ů, které vytvořil/i aktér/ři veřejné moci.

Výchozím bodem všech členů týmů je aplikace obsahové analýzy v konturách aktuální vědecké debaty o rozsahu populismu a jeho variacích v politické praxi. Ve věcné rovině je tak naším cílem přispět k probíhající vědecké debatě o populismu a všem fenoménům, které jsou s populismem spjaty. Dáváme důraz na maximálně srozumitelný jazyk tak, abychom dokázali předat široké veřejnosti potřebné „doplňující informace“ k jejich kvalifikovanému rozhodnutí. Neomezujeme se pouze na akademické výstupy, ale i na popularizační texty a přednášky pro veřejnost, včetně komunikace v médiích a na sociálních sítích. Způsob a potřeba využití námi podaných informací je již na poučené veřejnosti, jejíž konečnou volbu v politickém boji nechceme a vlastně neumíme hodnotit.

Dosavadní publikační výsledky

 • KRČÁL, P. 2017. „Sociální konstrukce extremismu v imaginaci Miloše Zemana.“ Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 9 (3): 73–92.
 • KRČÁL, P. 2018. “Hitler Was a Gentleman”: Negative Labeling of Media as a Populist Strategy of Czech President Miloš Zeman. Paper presented at 23rd Annual Conference of CEPSA. Banská Bystrica.
 • KRČÁL, P. 2018. Novinářů je moc, měli by se likvidovat: Diskurzivní portrétování médií v imaginaci Miloše Zemana. Paper presented at rountable organized by the Czech TV and University of West Bohemia. Plzeň.
 • KRČÁL, P. 2018. Političtí aktéři jako překladatele (ne)bezpečnosti: Analýzy diskurzů prezidenta a politických stran. Paper presented at conference Security Forum 2018. Banská Bystrica.
 • KRČÁL, P. 2018. Populism: Theory and Czech Examples. Guest lecture at Vytautas Magnus University. Kaunas.
 • KRČÁL, P. 2019. Populist Construction of Nation Threatened by Migration: CAQDAS of Election Discourse within 2017 Czech Parliamentary Elections. Paper presented at 24th Annual Conference of CEPSA. Pécs.
 • KRČÁL, P., NAXERA, V. 2017. „Populistická konstrukce národa ohroženého migrací: CAQDAS volebního diskurzu českých parlamentních voleb v roce 2017.“ Sociológia 50 (5): 491–523.
 • KRČÁL, P., NAXERA, V. 2018. Česká politika v době populismu. Guest lecture presented at Matej Bel University. Banská Bystrica.
 • KRČÁL, P., NAXERA, V. 2018. Populism as Rhetoric Strategy of Miloš Zeman. Paper presented at ECPR General Conference. Hamburg.
 • KRČÁL, P., NAXERA, V. 2019. Obrana 'národa' prostřednictvím 'křesťanských hodnot': Křesťanská argumentace politických populistů v nejateističtějším státě Evropy. Paper presented at rountable organized by The Roman Catholic Diocese of Pilsen and University of West Bohemia. Plzeň.
 • NAXERA, V. 2018. „The Never-ending Story: Czech Governments, Corruption and Populist Anti-Corruption Rhetoric (2010–2018).“ Politics in Central Europe 14 (3): 31–54. DOI: https://doi.org/10.2478/pce-2018-0017
 • Naxera, V. 2019. "Past in the service of politics?” An analysis of Czech President Miloš Zeman’s statements about Germany. Paper presented at 9th Convention of The Polish International Studies Association. Gdynia.
 • NAXERA, V. 2019. „“Islamophobia without Muslims”: Anti-Muslim and anti-Arab Attitudes in Czech Society (Introductory Remarks).“ Pp 251–267 in Gardocki, S., Ozarowski, R., Ulatowski, R. (eds.). The Islamic World in International Relations. Berlin: Peter Lang.
 • NAXERA, V. 2017. “Islamophobia without Muslims”: anti-Muslim and anti-Arab attitudes in Czech society. Paper presented at conference Arab and Muslim World in International Relations. Gdansk.
 • NAXERA, V. 2018. "Islam or Russia?" The Czech President Miloš Zeman's Perception of Security Threats. Paper presented at conference Security Forum 2018. Banská Bystrica.
 • NAXERA, V. 2018. Anti-corruption rhetoric as political strategy. Guest lecture at University of Business and Administration. Gdynia.
 • NAXERA, V. 2018. Corruption and its perception in the Czech Republic: Consequences for politics, society and business. Guest lecture at University of Business and Administration in Gdynia. Gdynia.
 • NAXERA, V. 2018. Czech Politics: Corruption and Anti-corruption Populist Rhetorics. Guest lecture at Vytautas Magnus University. Kaunas.
 • NAXERA, V. 2019. “To Protect Czech National Interests against Corrupt Politicians and Oligarchs”. Seminar and discussion at School of Slavonic and East European Studies, UCL. London.
 • NAXERA, V. 2019. Anti-immigrant rhetorics of Czech politicians. Guest lecture at University of Lisabon. Lisbon.
 • NAXERA, V. 2019. Czech Islamophobia. Guest lecture at University of Lisbon. Lisabon.
 • NAXERA, V. 2019. Fake news and ownership of Czech media: some issues of media-politics relations in the Czech Republic. Guest lecture at University of Lisbon. Lisabon.
 • NAXERA, V. 2019. Populism in contemporary Czech politics. Guest lecture at University of Lisbon. Lisabon.
 • NAXERA, V. 2019. Possibilities of studying populism in the Czech case. Guest lecture at University of Catania. Catania.
 • NAXERA, V. 2019. The populist use of the history: Othering Germans in the speeches of Czech President Miloš Zeman? Paper presented at 24th Annual Conference of CEPSA. Pécs.
 • NAXERA, V., KRČÁL, P. 2018. „"Islam or Russia?" The Czech President Miloš Zeman's Perception of Security Threats.“ Pp 90–99 in Security Forum. Conference Proceedings from 10th Annual International Scientific Conference. Banská Bystrica: Interpolis
 • NAXERA, V., KRČÁL, P. 2019. „“This is a Controlled Invasion”: The Czech President Miloš Zeman’s Populist Perception of Islam and Immigration as Security Threats.“ Journal of Nationalism, Memory & Language Politics 12 (2): 192–215. DOI: https://doi.org/10.2478/jnmlp-2018-0008
 • NAXERA, V., KRČÁL, P. 2019. „“You Can’t Corrupt Eight Million Voters”: Corruption as a Topic in Miloš Zeman’s Populist Strategy.“ Studies of Transition States and Societies 11 (1): 3–18.
 • NAXERA, V., KRČÁL, P. 2020. „"Ostrovy deviace" v populistické rétorice Miloše Zemana.“ Sociológia 52 (1): 82–99. DOI: https://doi.org/10.31577/sociologia.2020.52.1.4
 • NAXERA, V., KRČÁL, P. 2019. Populismus jako performance: možnosti a limity výzkumu populistického stylu českých politiků. Paper presented at workshop Performance and performativity. Praha,
 • STULÍK, O. 2016. „Diskurzivní analýza Národních listů. Národ vs. islám a Laclauův populistický matrix.“ Středoevropské politické studie 18 (2–3): 223–252. DOI: https://doi.org/10.5817/CEPSR.2015.23.223
 • STULÍK, O. 2019. „Do we have all the necessary data? The challenge of measuring populism through metaphors.“ QUALITY & QUANTITY 53 (5): 2653–2670. DOI: https://doi.org/10.1007/s11135-019-00878-6
 • STULÍK, O. 2017. Národovecké diskurzivní praktiky v České republice – několik příkladů a možnosti výzkumu. Paper presented at conference Marginalized Areas of Social Sciences . Opava.
 • STULÍK, O. 2017. Populism in the Czech Republic. Options of interpretations, approaches, and examples. Guest lecture at University of Ljubljana. Ljubljana.
 • STULÍK, O. 2018. Populism as a Style of Political Communication. The Challenge of Measuring Populism Through Metaphors. Paper presented at ECPR General Conference. Hamburg.
 • STULÍK, O. 2019. Democratic norms preservation. A problem with populism in the recall case. Paper presented at Visions of Democratic Europe under Debate. Bucharest.
 • STULÍK, O. 2019. Ekvivalentní význam: nutný ohled na „kvalitu“ při měření populismu. Paper presented at QAK conference. České Budějovice.
 • STULÍK, O. 2019. Protection of Sovereignty? Populist Abuse of Civil Rights and Its Democratic Ethos. Paper presented at Critiques of Liberalism and Challenges to Democracy: Understanding the Conservative Standpoint. Plzeň.
 • STULÍK, O. 2019. Továrna na atrapy aneb populistický způsob boje. Paper presented at Válka conference. Ústí nad Labem.
 • STULÍK, O., KRČÁL, P. „Surfování na migrační vlně v době populismu: Sekuritizace migrace ze strany poslanců Parlamentu České republiky.“ Acta Politologica 11 (2): 1–17. DOI: https://doi.org/10.14712/1803-8220/8_2019.