Studentské texty – formální náležitosti

Tato část webu obsahuje základní přehled formálních požadavků na studentské práce odevzdávané v rámci předmětů garantovaných Katedrou politologie a mezinárodních vztahů.